STYR BJØRN & GILBERT I 24 TIMER - LIVESTREAM 12- NOVEMBER

Pappaperm

Pappaperm

Området er under utvikling.

PAPPAPERM-Kalkulator

PAPPAPERM-FAQ

Vinn Valgfri Stokke® LIMAS™ bæresele

Trekning i juni, august og september.

PAPPERM FAQ

Fedrekvoten er perioden øremerket far/medmor, og er etter mødrekvoten og fellesperioden. Har dere valgt 100% dekningsgrad vil det da si at pappapermen starter 15 + 16 uker etter fødsel. Har dere valgt 80% dekningsgrad starter pappapermen 19 + 18 uker etter fødsel.

Fedrekvoten er etter at mødrekvoten og fellesperioden er over. Men mange velger å dele fellesperioden, slik at for eksempel mor og far/medmor tar halve perioden hver. Og noen velger at enten mor eller far skal ta hele fellesperioden. Det finnes flere måter å dele permisjonen mellom seg på, men de seks første ukene etter fødsel er det kun mor som kan ta permisjon, på grunn av kroppens helbredelse etter fødselen.

Lengden på pappapermen bestemmes av om dere har valgt 100% eller 80% dekningsgrad. Har dere valgt 100% er den på 15 uker, har dere valgt 80% er den på 19 uker.

Når du har permisjon får du foreldrepenger fra NAV, som erstatter lønnen din. Har dere valgt 100% dekningsgrad får du utbetaling tilsvarende lønnen du normalt ville fått. Har dere valgt 80% dekningsgrad får du utbetalt 80% av lønnen din (men får utbetalinger over en lengre periode).

Dekningsgraden er hvor mye utbetalt lønn du får i permisjonen din. Har du 100% dekningsgrad får du 15 ukers permisjon med full lønn. Har du 80% dekningsgrad får du 19 ukers permisjon med 80% av lønnen utbetalt. Man kan ikke velge forskjellige dekningsgrader, så velger dere 80% gjelder dette for både mor og far.

Ved fødsel eller overtakelse av et barn har far eller medmor rett på to ukers omsorgspermisjon rett etter fødsel/overtakelse. Denne er ikke statlig finansiert, men mange arbeidsplasser kan ha lønn i omsorgspermisjon som et ansattgode, eventuelt fastsatt i en tariffavtale.

Foreldrepermisjon er en lovfestet rett på permisjon i forbindelse med fødsel. I de fleste tilfeller har du også krav på foreldrepenger fra NAV i permisjonstiden. Dette må søkes om på forhånd. Far kan søke om foreldrepenger når barnet er født, men vil ikke få svar på søknaden før fire uker før foreldrepengeperioden starter.

Fedrekvoten er den delen av permisjonen som er øremerket far. Permisjonstiden er delt i tre deler, mødrekvoten, fellesperioden, og fedrekvoten. Fellesperioden kan deles opp slik at den passer foreldrenes ønsker.

Foreldrepenger er en statlig ytelse som gir deg økonomisk sikring mens du er hjemme med barnet ditt. Du får utbetalt et beløp tilsvarende lønnen du normalt ville fått (100% eller 80% avhengig av dekningsgrad valgt).

Hvor mye lønn du får kommer an på hvilken dekningsgrad dere valgte da dere søkte om foreldrepenger. 100% dekningsgrad gir 100% lønn, mens 80% gir 80% lønn. Lønnen utbetales hver måned og kommer fra NAV.

Hvis mor ikke møter kravene til å motta foreldrepenger, kan hun søke om å få engangsstønad. Denne tilsvarer kr 90.300 per barn. I enkelte tilfeller kan far/medmor få engangsstønad. For eksempel ved å adoptere et barn alene, eller ha foreldreansvaret for barnet alene.

En tilleggspermisjon er en ulønnet permisjon, som kan tas av hver av foreldrene i inntil 12 måneder.

Du kan først søke om pappaperm når barnet ditt er født, og Nav må ha mottatt søknaden din innen mors siste dag med foreldrepenger. 

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

VINN BADEBALL HVER DAG

HVER DAG I HELE JULI trekker vi en ny Facebook-følger som får en kul badeball i posten!

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Vinn valgfri STOKKE® LIMAS™ BÆRESELE